Yönetim & Personel

Filiz Özden YILMAZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V.

444 03 04 / 41275

Özlem PINAR TUĞRUL

İdari Mali İşler Birimi

444 03 04 / 42090

Leyla GÖKSEL

Genel Yazışmalar, Öğrenci Kulüpleri-Toplulukları Yazışmaları

444 03 04 / 42092

Yunus GÖK

Grafik Tasarım ve Tanıtım Hizmetleri

444 03 04 / 41054