AFSÜ Tıp Öğrencileri Birliği

Hakkında:

Amacımız tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak; sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olmaktır. Aynı zamanda tecrübelerimizi, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarımızı da kullanarak;

Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmayı
Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkanı sunmayı
Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmayı
Koruyucu hekim bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktayız.

Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Merve HAFIZOĞLU

Topluluk Başkanı: Mehmet BALCI (Tıp Fakültesi)

Üye Sayısı: 230 (Mart 2020)

Sosyal Medya Hesapları: InstagramTwitterFacebook

İletişim: AFSÜ Tıp Öğrencileri Birliği / 0543 460 59 48

 

AFSÜ Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları

Danışma Hattı

Koronavirüs Hakkında Bilgi

YÖK Dersleri Platformu

TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu