Tarihçe

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı kanunla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulmuştur.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. Ve 47. Maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir ve Yükseköğretim öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, tedavi, beslenme ve barınma giderlerini karşılamak, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenmesine yardımcı olmak, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamak, uygulama ve araştırmalar yapmak üzere geleceğin bilgili ve yetenekli insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

 

Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2023

Yemek Rezervasyonu

KKE Eğitim Programı

2020 Sevgi Yılı

Engelsiz AFSÜ

Skip to content