Yönetim & Personel

Filiz Özden YILMAZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

444 03 04 / 41275

Özlem PINAR TUĞRUL

İdari Mali İşler Birimi

444 03 04 / 43478

Leyla GÖKSEL

Genel Yazışmalar, Öğrenci Kulüpleri-Toplulukları Yazışmaları

444 03 04 / 43078

 

Burak KARAASLAN

Memur

444 03 04 / 43081

Danışma Hattı

Koronavirüs Hakkında Bilgi

YÖK Dersleri Platformu

TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu